Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij stellen klantvriendelijkheid en  wederzijds vertrouwen zeer op prijs, echter, wij zijn wettelijk verplicht  “Algemene Voorwaarden”  te hanteren als Webwinkel.         

Algemeen/Definities
Onder "4Geocaching" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan 4Geocaching, gevestigd en kantoorhoudende te Loerbeek, Nederland, en statutair gevestigd te Loerbeek, op het adres: Broekweg 2, 7036 AK, tel.nr: +31(0)650806232, emailadres: info@4geocaching.eu

4Geocaching is ingeschreven onder de naam Globalcaching in het Handelsregister te Arnhem, KvK-nummer: 69498601.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en tevens alle andere vormen van rechtsbetrekkingen, waarbij 4Geocaching als leverancier van producten optreedt.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen gedaan op de website van 4Geocaching zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen, totdat je de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien het bestelde niet meer op voorraad is heeft 4Geocaching het recht om een soortgelijk product te leveren of te wel de overeenkomst te ontbinden. Indien 4Geocaching de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (email of brief) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (email of brief) aan 4Geocaching te melden.

Overeenkomsten
De koopovereenkomst tussen 4Geocaching en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond. Je gaat tevens op dit moment volledig akkoord met  de algemene voorwaarden.

Leveringen
Alhoewel de meeste producten binnen 2 tot 3 dagen te leveren zijn hanteert 4Geocaching een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heb je het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 4Geocaching is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden. 

Factuur
4Geocaching bevestigt je bestelling per e-mail aan het door jou opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is. De faktuur wordt niet bij de producten meegeleverd. Alle prijzen zijn in euros en zijn inclusief 21% BTW voor leveringen binnen Nederland en België. Buiten Nederland en België wordt er niet geleverd.  

Bindende opdracht
Indien er reden is om af te zien van de bestelling ( annulering) om welke reden dan ook, dan dien je binnen 24 uur na bestelling te reageren via email of telefoon. 4Geocaching gaat er van uit dat, wanneer je niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Betalingsmogelijkheden
Er zijn diverse mogelijkheden van betaling: IDEAL, Creditcard, Paypal, Bancontact, SOFORT Banking, KBC/CBC en Belfius Direct Net. Tijdens het afrekenen zie je alle betaalmogelijkheden.

Afkoelingsperiode (herroepingsrecht)
Na ontvangst van het product heb je als consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen (redenen worden wel op prijs gesteld) de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren, met uitzondering van speciaal voor jou bestelde producten, in opdracht van door jezelf geproduceerde producten, persoonlijk gebonden producten zoals bijvoorbeeld stempels met eigen tekst of logo. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. 4Geocaching zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending het betaalde bedrag of betaalde bedragen terugbetalen met uitzondering van de verzendkosten.

Tevens geldt, indien het product niet aan de verwachtingen voldoet, dat het in onbeschadigde verpakking en ongebruikt binnen 14 dagen naar 4Geocaching wordt teruggestuurd. De consument ontvangt dan het geld terug met uitzondering van de verzendkosten, of te wel 4Geocaching brengt het bedrag in mindering op je volgende bestelling. 

4Geocaching behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt, of door jouw schuld (anders dan die van 4Geocaching of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien hiervan het geval is word je door 4Geocaching op de hoogte gesteld  door middel van email of telefoon.

Niet Goed, Geld Terug
Uiteraard neemt 4Geocaching elke voorzorg in acht om je bestelling zo correct mogelijk af te handelen. Indien je binnen 14 dagen nadat je de producten hebt ontvangen, vaststelt en aan kunt tonen dat de producten niet voldoen aan de overeenkomst, heb je de verplichting ons hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd van op de hoogte te brengen.

Indien de artikelen niet aan de overeenkomst voldoen en je hebt dit aangetoond, dien je het  product in onbeschadigde verpakking en ongebruikt binnen 14 dagen naar 4Geocaching te retournerneren. Je hebt dan de keuze om de betreffende artikelen tegen retournering daarvan te laten vervangen, het bedrag  in mindering te laten brengen op je volgende bestelling, of te wel restitutie van de factuurwaarde.

Indien de producten een gebrek vertonen dien je 4Geocaching daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd, schriftelijk (via email of brief) en gemotiveerd daarvan in kennis te stellen. Je hebt dan de keuze om de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten herstellen, vervangen, het bedrag in mindering te laten brengen op je volgende bestelling, of te wel restitutie van de factuurwaarde. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.

Garanties
Voor sommige van de aangeboden artikelen bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Indien het desbetreffende product een gebrek vertoont en je meent in aanmerking te komen voor de garantie dan ben je verplicht ons hiervan op de hoogte brengen binnen 7 dagen. Indien er gebreken zijn aan product(en) die niet aan een fabrieksgarantie voldoen, zullen wij "4Geocaching" nader bekijken of wij ons genoodzaakt voelen om je product(en) te vervangen of te herstellen. Wij "4Geocaching" vertellen hierbij helder en duidelijk dat dit een gunst is en geen verplichting.

Indien blijkt dat desbetreffende product(en) door eigen schuld of nalatigheid er niet meer naar behoren uitzien en/of functioneren, sluiten wij "4Geocaching", ons compleet uit van reparatie en vervanging, en tevens restitueren wij in dergelijk geval ook geen aankoopbedrag en/of verzendkosten.

Klachten
4Geocaching stelt klantvriendelijkheid en  wederzijds vertrouwen zeer hoog op prijs en doet haar uiterste best om je zo goed mogelijk te bedienen. Heb je desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via email: info@4Geocaching.eu of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk naar een oplossing.

Klantenservice
Correspondentie op basis van deze algemene Voorwaarden dienen plaats te vinden met:

4Geocaching
Broekweg 2
7036 AK Loerbeek
Nederland
email:info@4geocaching.eu
tel: +31(0)650806232

Bovenstaande gegevens betreft geen fysieke winkel, maar een kantooradres. Afhalen na afspraak is ook eventueel een mogelijkheid. Neem hiervoor contact op met ons op na bestelling en betaling.

Aanvulling, Juistheid Informatie en slotakkoord
4Geocaching kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zetfouten, afwijkingen en/of vergissingen in de prijsaanduidingen, afbeeldingen, teksten en/of welke andere informatieve informatie dan ook gepresenteerd in welke vorm dan ook op deze website. Er kunnen hieraan dan ook geen rechten worden ontleend. 4Geocaching  aanvaardt geen verantwoordelijkheden en behoudt zich het recht om dergelijke onjuistheden te corrigeren en bestellingen te weigeren die gebaseerd zijn op deze onjuistheden. Bestellingen kunnen indien, wanneer daar enige aanleiding toe is,  geweigerd worden door4Geocaching.

Alle logo's, teksten, afbeeldingen en andere illustraties in wat voor een vorm dan ook mogen niet gebruikt of gekopieerd worden voor welk ander doel dan ook zonder uitzonderlijke toestemming.

Door een bestelling te plaatsen, verklaar je akkoord te gaan met deze afspraken.

 

Algemene voorwaarden Tweedekans

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de pagina Tweedekans, waar  geregistreerde betalende klanten van 4Geocaching.eu zelf advertenties kunnen plaatsen.  


Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door 4Geocaching. Jouw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van globalcaching/4geocaching. 


Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je om gebruik te maken van het contactformulier: zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kun je ook melden via ons contactformulier

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. 4Geocaching kan deze maatregelen ook treffen indien jij op onredelijke wijze gebruik maakt van de webwinkel, bijvoorbeeld indien jouw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Webwinkel verstoort:

a. 4Geocaching kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van 4Geocaching of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. Je kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. 4Geocaching kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het betaald lidmaatschap op 4Geocaching.eu
c. Het account op 4Geocaching.eu wordt omgezet van betalend naar niet betalend. Dat betekent dat vanaf dat moment de gebruiker geen gebruik meer kan maken van alle functionaliteiten die behoren bij een betalend lidmaatschap. Dit zal plaatsvinden zonder restitutie van de betaalde bijdrage aan 4Geocaching.eu

4Geocaching.eu kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan 4Geocaching binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. 

Wij geven geen garanties
Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan je verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Beperking aansprakelijkheid 4Geocaching.eu
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

(i) gebruik van de diensten van de Tweedekans advertentie;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de webshop of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Tweedekans advertentie pagina;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Tweedekans advertentiepagina; of

(v) wijzigingen in de diensten van 4Geocaching.eu of wijzigingen in of op de Webshop. 

De Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 25 oktober 2017.